L i b č a n y

2018 - přechod na nové webové stranky:

http://www.knihovnalibcany.webk.cz

2017 - GDPR

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Základním dokumentem, který písemně stvrzuje smluvní vztah mezi uživatelem a knihovnou, je smlouva čtenáře. Uživatel na ní uvádí svoje osobní údaje a podpisem se zavazuje dodržovat knihovní řád. Zároveň dává souhlas s tím, že knihovna bude svěřené osobní údaje využívat k výše uvedeným účelům.

Za nezletilé uživatele podepisují přihlášku rodiče.

 

 


aktualizováno: 24.4.2019