L i b ─? a n y

2018 - p┼?echod na nové webové stranky:

http://www.knihovnalibcany.webk.cz

2017 - GDPR

Knihovna zpracovává osobní údaje na základ─? smlouvy o poskytování slu┼żeb, kterou s u┼żivatelem uzav┼?ela, a v souladu s Obecným na┼?ízením o ochran─? osobních údaj┼» (EU) 2016/679.

Základním dokumentem, který písemn─? stvrzuje smluvní vztah mezi u┼żivatelem a knihovnou, je smlouva ─?tená┼?e. U┼żivatel na ní uvádí svoje osobní údaje a podpisem se zavazuje dodr┼żovat knihovní ┼?ád. Zárove┼? dává souhlas s tím, ┼że knihovna bude sv─?┼?ené osobní údaje vyu┼żívat k vý┼íe uvedeným ú─?el┼»m.

Za nezletilé u┼żivatele podepisují p┼?ihlá┼íku rodi─?e.

 

 


aktualizováno: 24.4.2019