L i b ─? a n y

Historie

Knihovna byla dlouhá léta umíst─?na ve zcela nevyhovujících podmínkách Obecního ú┼?adu v Lib─?anech. A┼ż po dostavb─? nového pavilonu základní ┼íkoly byla p┼?est─?hována.

Sou─?asnost

Knihovna je umíst─?na od roku 1996 v budov─? Základní ┼íkoly v Lib─?anech, ve 2. pat┼?e nového pavilonu. Knihovna má samostatný vstup z atria.

Po p┼?est─?hování do nových prostor, se slou─?il knihovní fond obecní a ┼íkolní knihovny, který nyní slou┼żí ob─?an┼»m i ┼żák┼»m základní ┼íkoly.

Beletrie pro dosp─?lé je ┼?azena abecedn─? podle jména spisovatele.

Výb─?r román┼» pro ┼żeny.......

Literatura pro d─?ti a mláde┼ż je rozd─?lena do t┼?í v─?kových skupin:

I.
skupina pohádky
─?ervená barva
II.skupina 9 - 11 letmodrá barva
III. skupina 12-15 let zelená barva


Nau─?ná literatura je spole─?ná pro ob─? odd─?lení a je ┼?azena podle stav─?cího znaku MDT (mezinárodní desetinné t┼?íd─?ní)

Výp┼»j─?ní pult

Regál s ─?asopisy

Od roku 1999 knihovna p┼»j─?uje knihy svým ─?tena┼?┼»m pomocí knihovnického programu LANIUS.

V roce 2007 jsme p┼?e┼íli na nový knihovnický program CLAVIUS.(PC a tiskárna byla hrazena z grantu VISK3 a program hradil obecní ú┼?ad).

V knihovn─? je jeden po─?íta─? s internetem pro ve┼?ejnost a n─?kolik studijních míst

Obecní ú┼?ad Lib─?any poskytuje knihovn─? pravideln─? ka┼żdý rok finance na nákup nových knih, ─?asopis┼», CD-ROM

aktualizováno: 24.4.2019